Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános szerződési feltételek

 

 

2023. 03. 06-től a Komlói Zöldkereszt Bt. - Online üzletében ( www.napi-vitamin.hu ) bevezetésre kerül az úgynevezett távszámla.

Mi az a távszámla?

A távszámla nem azonos az elektronikus számlával, (nincs szükség sem digitális aláírásra, és időbélyegző sem kell). A távszámla egy olyan, NAV által is engedélyezett módszer, amely a számlák távnyomtatását teszi lehetővé, , így nincs szükség a számla kinyomtatására és postázására.

Mit kap a vevő?

A program nem számlát küld, hanem egy e-mailt, benne egy linket, ahonnan a vevő letöltheti és kinyomtathatja magának a számlát.

Mi a mail szövege, feladója?

Az email feladója: Elixir Pro

Az email tárgymezője: Számla -ZÖLDKERESZT GYÓGYSZERTÁR, 7300 Komló, Pécsi út 1

Az email tartalma:

Tisztelt Vásárló Név!

A(z) (Ügyintéző neve) egy webshopos rendelésről kiállított számlát küldött Önnek az Elixir Pro rendszerből, melyet az alábbi címen letölthet.

KOMLÓI ZÖLDKERESZT Bt.
ZÖLDKERESZT GYÓGYSZERTÁR
7300  Komló Pécsi út 1

Ügyintéző: Ügyintéző neve
Oldalszám: a számla oldalszáma

A webshopos rendelésről kiállított számlát letöltheti a következő titkosított címen: (A számla letöltés linkje titkosított formában)
vagy nem titkosított kapcsolaton keresztül a (A számla letöltés linkje) címen.

Elixír Pro
LX-Line Kft.

Ez így hiteles?

Igen, mert minden számla pecsét és aláírás nélkül is hiteles.

A jogszabályi háttér:

(1) A számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22) PM rendelet 1/E. § (1) bekezdése szerint számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla abban az esetben alkalmas adóigazgatási azonosításra, ha szigorú számadás alá vonása úgy valósul meg, hogy
a.) a számla kibocsátására szolgáló számítástechnikai program (a továbbiakban: a számlázó program) – a (4) – (6) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – kihagyás és ismétlés nélkül, folyamatosan biztosítja a sorszámozást, továbbá
b.) a számlapéldányok hiánytalan elszámolása az 1/F. § és 1/H. § szerint biztosított.

(2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely tartalmazza a program működésére, használatára, vonatkozó részletes leírást, valamint a program készítője, vagy jogutódja által a számla kibocsátójának címzett írásos nyilatkozatát arról, hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

(3) A számlázó program a hiányos, hibás, megsemmisült, vagy elveszett számlákat is rögzíti.

(4) A számlázó program az adóalany nem magyarországi adószámán [ÁFA tv. 258. § (3) bekezdés b) és c) pont] történ? számlakibocsátásához a belfölditől elkülönített sorszámtartományt határoz meg.

(5) A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha
a.) a csoportos adóalanyiságban [ÁFA tv. 8. §] részt vevő tagok belső, egymás közötti kapcsolataiban a számlának nem minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, illetőleg
b.) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.

(6) A sorszámozás folyamatossága nem sérül akkor sem, ha a számla és az ÁFA tv. 165. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott számviteli bizonylat kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.

1/F. § (2) A számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla kibocsátónál maradó példánya – papírra nyomtatás helyett – elektronikus adatállományként is megőrizhető, feltéve, hogy a megőrzés a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet rendelkezései szerint, annak 3. § a) vagy b) pontjában meghatározott mód valamelyikeként történik.

(3) A (2) bekezdés szerint megőrzött adatállomány a számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla elektronikus változata, amely nem minősül elektronikus úton kibocsátott számlának [ÁFA tv. 175. §].

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. törvény 168-177.§ szakaszai határozzák meg a számlára, nyugtára vonatkozó rendelkezéseket.

A törvény meghatározza a számla fogalmát és annak adattartalmát is. A törvény részletesen felsorolja, melyek azok az adatok, amelyeknek feltétlenül kell szerepelniük egy számlán. Természetesen ez csak minimális követelmény, ezen felül más adatok is szerepeltethetők a számlán.

Az áfatörvény rendelkezéseiből következően a törvény számlának csak az ügyletről eredetileg kibocsátott bizonylatot tekinti.

A befogadó e-mail címére küldött mellékletből kinyomtatott számla megfelel a fent említett jogszabályhelyeknek, szabályos és alkalmasnak minősül adóigazgatási alkalmazásra.

 

Csomag átvétel megtagadása:

 

A 45/2014(II.26.) korm. rendelet 20. § alapján, amennyiben csomagját nem veszi át, azzal megszegi a távollévők között kötött szerződésre vonatkozó elállási és felmondási jogát!Ez szerződés szegésnek minősül, ami alapján azonnali hatállyal felmondjuk a távollévők között kötött szerződést, és a sikertelen ki és visszaszállítás költségét kötbérként érvényesítjük a Vásárló felé.

A költség mértéke: 1.990 Ft

Amennyiben a tartozása 5 munkanapon belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy a költégeink behajtást átadjuk a Payee digitális követeléskezelőnek ( Legal Labs Kft. https://payee.tech)

Ebben az esetben a behajtás összege, a Payee jutalékával megemelt összeg!